Hôm nay
8/2/2016
 
 
Flag Counter

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 (20/1/2016)
Công ty cổ phần VITALY kính gửi tới quý vị và quý cổ đông BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 như sau:
Nếu quý vị quan tâm có thể tải về theo liên kết sau: VITALY_BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015
Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015 (19/10/2015)

Công ty Cổ Phần VITALY kính gửi tới quý Cổ Đông và Quý vị bản Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2015. Nếu quý Cổ đông và quý vị quan tâm có thể tải văn bản này về theo liên kết dưới đây
Chi tiết
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2015 )
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY (17/8/2015)


Công ty cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông và quý vị bản: BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2015 ) CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Nếu Quý vị quan tâm có thể click vào liên kết dưới đây để tải văn bản này.
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (22/7/2015)
Công ty Cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông bản Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015. quý vị có thể click vào liên kết dưới đây để tải về.

VTA_BCTC QUÝ 2 NĂM 2015Chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN (5/6/2015)
           Kính gửi:       - Uỷ Ban chứng khoán nhà nước
                                - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty Cổ phần VITALY công bố thông tin về danh sách ban điều hành Công ty Cổ phần VITALY kể từ ngày 05/06/2015 như sau:
1. Ông Võ Văn Tùng Tổng Giám Đốc
2. Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Huỳnh Đức Dũng Phó Tổng Giám Đốc
.4. Bà Phạm Thị Quế Kế Toán Trưởng
Chi tiết
VĂN KIỆN ĐHĐCĐ VITALY 2015
(25/4/2015)

Công ty cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông và quý vị VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niêm diễn ra vào ngày 24/04/2015. Nếu quý cổ đông quan tâm có thể click vào liên kết dưới đây để tải Văn kiện này về.

Chi tiết
THÔNG BÁO
(v/v: thực hiện Công bố Thông tin danh sách HĐQT & Ban Kiểm Soát) (25/4/2015)

Công ty Cổ Phần VITALY kính gửi tới Quý Cổ Đông và quý vị danh sách thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát. Nếu quý vị quan tâm có thể click vào liên kết dưới đây để tải về máy tính của mình.

Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VITALY QUÝ 1 NĂM 2015
(20/4/2015)

Công ty Cổ phần VITALY® kính gửi tới quý cổ đông và các bạn bản BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015. Quý vị có thể click và liên kết dưới đây để tải văn bản về máy tính của mình
Chi tiết
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 (15/4/2015)

Kính gửi: Quý Cổ Đông và các thành viên liên quan

Công ty Cổ Phần VITALY kính gửi tới quý Cổ Đông và các Thành viên liên quan bản "BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VITALY NĂM 2014". Quý vị có thể click liên kết dưới đây để tải văn bản này về máy tính của mình.


Chi tiết
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(6/4/2015)


Nếu quý cổ đông quan tâm, có thể click vào liên kết dưới đây để tải các văn bản liên quan về máy tính của mình.
Download các văn bản liên quan ĐHĐCĐ Thường niên VITALY năm 2015

BAO GỒM CÁC VĂN BẢN SAU
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên
2. Giấy xác nhận tham dự
3. Giấy uỷ quyền tham dự
4. Quy chế đại hội
5.Quy chế bầu cử HĐQT 2015
6. Chương trình đại hội

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next

Back  Top


Copyright © 2005 - 2016 VITALY® JOINT STOCK COMPANY Allrights reversed
Add:N1 Street Concentration Product Zone - Ward Binh Chuan - Thuan An Dist - Binh Duong Province - VietNam